Boeken - Boek

De eeuw van de macht

Richard J. Evans


Gebonden, 1120 p.
ISBN: 9789048836406 | € 49.99 | 16-11-2016
Ebook | ISBN: 0 | € 19.99
Vertaling: Het vertaalcollectief

Een persoonlijk en urgent boek van een van onze belangrijkste politici over zijn visie op Nederland

De negentiende eeuw is misschien wel de meest wonderlijke periode uit de geschiedenis. Het was een tijd waarin alles wat als modern werd gezien ongelooflijk snel ouderwets bleek te zijn, waarin enorme steden binnen één generatie uit de grond verrezen, nieuwe Europese landen werden gevormd en mensen voor het eerst bijna direct over een afstand van duizenden kilometers konden communiceren.

Wat al deze veranderingen gemeen hadden, was het streven naar macht bij alle rangen en standen, van de bankier die op economische macht uit was tot de horige die onder het juk van zijn landheer probeerde uit te komen, van de ingenieur die het milieu ondergeschikt maakte aan het maatschappelijk belang tot de psychiater die de wetenschap gebruikte om de menselijke natuur te onderdrukken.

Richard J. Evans geeft een volledige beschrijving van de revoluties, de oorlogen en de opbouw van rijken die de negentiende eeuw markeerden. De eeuw van de macht is een boek van een historicus op het hoogtepunt van zijn kunnen en essentieel voor iedereen die probeert inzicht te krijgen in het Europa van toen én nu.

Dit boek behandelt de geschiedenis van Europa tussen 1815 en 1914 en vormt daarmee het vervolg binnen de Penguin History of Europe op het voorgaande deel in deze serie, The Pursuit of Glory (2007), over de periode 1648 tot 1815. Zoals de auteur van dat briljante werk , mijn collega aan de University of Cambridge Tim Blanning , opmerkt, moet elke geschiedenis van Europa bij een willekeurig gekozen
jaartal aanvangen, maar zijn sommige jaartallen minder willekeurig dan andere.

Download PDF

'In deze turf van meer dan duizend bladzijden passeren gebeurtenissen, personen en statistieken in een rotvaart, zonder gehinderd te worden door enige landsgrens. De belezenheid van de schrijver is onwaarschijnlijk, zonder dat dit iets afdoet aan het leesplezier. Eigenlijk zou het verplichte lectuur moeten zijn voor alle machthebbers.'

G-Geschiedenis

'In De eeuw van de macht - een turf van 1102 bladzijden, mooi uitgegeven met kaarten waar nodig en met twee katernen met illustraties in kleur - geeft Evans, op een boeiende en heldere manier, een volledige beschrijving van de revoluties, de oorlogen en de opbouw van de rijken die de negentiende eeuw markeerden. Voor wie probeert inzicht te krijgen in het Europa van toen én nu, is dit werk - geschreven door een geschiedkundige op het hoogtepunt van zijn kunnen - essentieel te noemen. De 50 euro (49,99 euro) die het obese boek kost zal niemand zich betreuren.'

't Scheldt

'Richard J. Evans is een vermaard en veelzijdig historicus uit Engeland. (...) Zijn nieuwste boek, De eeuw van de macht, is inmiddels een standaardwerk. Evans belicht ontwikkelingen en gebeurtenissen die de grenzen overstijgen, zoals de verstedelijking, de ontbossing, de groei van het transportwezen,geboortebeperking, de omgang met de dood. Elke veralgemenisering komt voor uit een vloed van vaak sprekende details (...) De vertaling uit het Engels is uitstekend. Grensoverschrijdend overzichtswerk. Boeiend op elke bladzijde.'

Nederlands Dagblad

'Dit boek staat barstensvol observaties die elk voor zich al goed zijn voor een aparte studie. (...) Kortom, een krankzinnig boek dat je niet kunt wegleggen.'

Het Parool

'Evans weet zijn lezers te pakken. In de ruim duizend pagina's dringt het mag-het-onsje-minder-gevoel zich nergens op. Integendeel, gaandeweg groeit de bewondering voor het vele dat de schrijver in dit wonder van beheersing van de materie en compositie aan de orde weet te laten komen.'

Trouw

'Een indrukwekkend en zeer goed onderbouwd boek.'

The Economist

'Een ongelofelijk leesbaar boek, waarin de groeiende continentale ontwikkelingen tot aan het uitbreken van de oorlog in 1914 worden beschreven.'

Kirkus Reviews

'Evans toont zijn expertise in een breed spectrum van gespecialiseerde bronnen, en vat zijn onderzoek samen in een boek dat je direct van begin tot eind wilt lezen.'

Publishers Weekly

'Dit is een uitstekend boek. Evans gaat geen mogelijkheid uit de weg om een strak verhaal neer te zetten over dit belangrijke tijdperk in de moderne Europese geschiedenis. Met zijn compacte, goed geschreven relaas en zijn overtuigende analyse van oorzaak en gevolg levert professor Evans opnieuw een uitstekend werk af.'

New York Review of Books

'De geschiedenis van Evans is waarlijk Europees; hij beschikt bovendien over een fenomenale beheersing van zijn materiaal. Alles en iedereen komt aan bod, de politieke en sociale geschiedenissen van de afzonderlijke Europese mogendheden worden soepel met elkaar vervlochten.' - ****

NRC Handelsblad

'Het is niet makkelijk om zo’n omvangrijke studie te schrijven die zowel coherent als vermakelijk is. Maar Evans slaagt erin om een werk dat heel makkelijk saai en onoverzichtelijk kan worden, luchtig en soms zelfs komisch te laten zijn. Dit bewerkstelligt hij onder meer door ieder hoofdstuk en soms zelfs iedere paragraaf te laten beginnen met een anekdote. En Evans trakteert de lezer ook op een grote hoeveelheid citaten van allerhande personen die vaak niet alleen verhelderend, maar ook vermakelijk zijn.'

Athenaeum

Boek van de week van het Historisch Nieuwsblad