Boeken - Boek

Eeuwen van duisternis

Catherine Nixey


Paperback, 400 p.
ISBN: 9789048831333 | € 29.99 | 09-10-2017
Ebook | ISBN: | € 9.99
Vertaling: Marianne Palm

Hoe het vroege christendom de klassieke cultuur tracht te vernietigen

Lang is gedacht dat de eerste christenen zachtmoedig en psalmen zingend de martelaarsdood ondergingen. De waarheid ligt heel anders. De vroege christenen waren gewelddadig, militant en tot op het bot onverdraagzaam. Deze nieuwe ideologie stelde dat alleen het christendom de waarheid en het leven was. Elke andere opvatting moest fanatiek worden bestreden. Iedereen die zich niet naar het christelijke geloof voegde werd vervolgd, gemarteld en vermoord. Tempels werden gesloopt, beelden werden aan stukken geslagen en grootse literatuur werd vrijwel volledig vernietigd.

Eeuwen van duisternis is het nagenoeg onbekende verhaal van een strijdvaardige nieuwe religie, die in het begin van onze jaartelling opdook en overleefde door de klassieke beschaving met geweld te bestrijden. Een gezaghebbend en buitengewoon boeiend boek van een briljante jonge historica.

De beeldenstormers kwamen uit de woestijn. Hun komst zal voor Palmyra geen verrassing zijn geweest: al jaren werd het oosten van het Romeinse rijk geteisterd door rondzwervende benden bebaarde fanatici, gekleed in zwarte mantels, bewapend met weinig meer dan stenen, ijzeren staven en de rotsvaste overtuiging dat zij het gelijk aan hun kant hadden.

Download PDF

‘Een huiveringwekkende en meeslepende beschrijving van wat er allemaal verloren is gegaan aan denkkracht, schoonheid en, vooral, ruimhartigheid.’

**** NRC Handelsblad

'Nixey schrijft met een goedgepunte pen. Ze weet een levendig beeld neer te zetten van wat er gebeurd is sinds Constantijn voor het christendom koos. Als journalist verliest ze zich niet in details, maar vertelt ze aan een breed publiek over de grandeur en de misère van een periode.'

Trouw

'Nixey schrijft expressief, vertelt vloeiend, welsprekend. Ze wil niet zomaar droog geschiedkundig te werk gaan, maar onderneemt ook een poging om de klassieke wereld te herscheppen: de geur ervan, hoe de tempels aanvoelden, de godenbeelden, het lawaaierige Rome... Bovendien is de auteur er echt in gelukt deze absurd grote, vertekende kijk van de geschiedenis eindelijk recht te zetten.'

Kritisch Lezen (Humanistisch Verbond)

'De Britse classicus Catherine Nixey belicht in haar vlot geschreven Eeuwen van duisternis de gruweldaden van de eerste christenen, die af en toe aan IS-praktijken doen denken.'

Elsevier

'Eeuwen van duisternis, is een mismoedig stemmend verhaal over geweld, massamoord, marteling, onverdraagzaamheid, cultuurbarbarij en geloofsijver.'

De Groene Amsterdammer

'Nixey vertelt de ongekende geschiedenis van een fanatieke, jonge religie die tempels verwoestte, grootse literatuur en kunst vernietigde in een poging het antieke verleden uit te wissen. Een belangrijk boek voor het historisch en maatschappelijk debat over godsdienstwaanzin en erfgoed.'

Brecht, DWDD-panellid en boekverkoper bij Van Someren & Ten Bosch

'De grote troef van dit boek, naast het feit dat een onderbelicht stuk geschiedenis eindelijk voor het grote publiek openbaar wordt gemaakt, is de levendige schrijfstijl van de auteur. Het lijkt wel alsof Nixey een persoonlijke rekening te vereffenen heeft met het jonge christendom en haar vernielzucht. Haar pen lijkt bij momenten in vitriool gedoopt, en dat zorgt voor erg entertainende lectuur.'

8Weekly ****

'Een voortreffelijk boek over de eerste, door gruwelijk geweld gekenmerkte eeuwen van het christendom.'

Historisch Nieuwsblad

'Nixey geeft op erudiete en zeer prettig geschreven wijze een overtuigend en een niet mis te verstaan beeld van de wordingsgeschiedenis van het vroege christendom, een periode van wezenlijk belang voor het verdere verloop van de menselijke geschiedenis.'

Roel Salemink, Athenaeum Boekhandel

'Catherine Nixey schreef een schokkend boek over de vroege christenen, die de rijke  klassieke oudheid met razend geweld wegvaagden.'

**** De Morgen

'Slim en controversieel… Bijzonder goed geschreven.’ 

Spectator

‘Een verrukkelijk boek over vernieling en wanhoop. Nixey combineert de autoriteit van een serieuze academicus met de expressieve stijl van een goede journalist. Met behoorlijk wat moed trekt ze onze kennis van de geschiedenis in twijfel en slaagt ze erin zich staande te houden. Gangbare aannames over christelijke vooruitgang worden omver geworpen.’ 

The Times

‘Spottend en goed onderbouwd. Op briljante wijze laat Nixey alles wat verloren is gegaan door de teloorgang van de klassieke wereld de revue passeren.’ 

Sunday Times

Catherine Nixey's debuut betwist ons hele begrip van de eerste jaren van het christendom en de middeleeuwse samenleving die volgde. Een opmerkelijke combinatie van een boeiend verhaal en een vlijmscherp wetenschappelijk oordeel. Dit boek markeert het debuut van een formidabel classicus en historicus

Dan Jones, auteur van The Plantagenets

'Nixey's voortreffelijke en medogenloze verhaal schetst een donker maar interessant beeld van het leven ten tijde van de 'triomf' van het christendom, en herinnert ons niet alleen aan de realiteit van ons eigen verleden maar ook van de droevige echo's van dat verleden in ons heden.'

Michael Scott

Eeuwen van duisternis is een sterke correctie van onze kijk op het christendom, die laat zien hoe de religie overwon door geweld en grove barbaarsheid’

Jonathan Keates, auteur van oa Handel, the man and his music