Boeken - Boek

Lichter dan ik

Dido Michielsen


Paperback, 272 p.
ISBN: 9789048845033 | € 21.99 | 03-09-2019
Ebook | ISBN: 9789048845040 | € 9.99

Het aangrijpende levensverhaal van een Javaanse vrouw die haar leven vorm probeert te geven in de snel veranderende kolonie Nederlands-Indië.

Java, 1850. Isah groeit op in de de kraton, het vorstenverblijf in Djokja. Haar levensloop lijkt daarmee vast te staan. Maar de eigenzinnige, jonge vrouw weet te ontsnappen aan de traditionele standenmaatschappij. Ze wordt huishoudster én minnares van een Hollandse officier en schenkt hem twee dochters. Wanneer hij hen verlaat, moet ze grote offers brengen om haar kinderen te zien opgroeien. Uiteindelijk beseft Isah dat ze haar eigen afkomst niet kan en ook niet wil verloochenen.

Ik ben de penulis
De schrijver

Tjanting, zo heet ik al zolang ik mij kan herinneren, dus jullie mogen mij ook zo noemen. Wat ooit de bedoeling van die bijnaam was, weet ik niet. Enige gelijkenis met een tjanting, een batikpen, kon ik tot voor kort niet bespeuren. Heeft mijn hoofd soms de bolle vorm van het koperen reservoir van een tjanting? Stroomt er warme was uit mijn mond? Maar misschien dat nu, op mijn vierenveertigste, de naam Tjanting wel van toepassing is. Je weet toch hoe batikken gaat? Een tjanting trekt lijnen met was, maakt onzichtbare figuren waar het verfbad geen greep op krijgt. De beeltenis komt pas in een later stadium tevoorschijn. Ik, Tjanting, ben de schrijver, maar verzin niets. Ik schrijf op wat Isah mij influistert en maak zinnen van haar woorden. Ik ben haar pen, haar vertaler, en leid haar gedachtestroom. Het zijn háár figuren, bloemen, vogels en planten, die vooralsnog onzichtbaar zijn. Dat is de bedoeling. Het is aan Isah te beslissen wanneer de was wordt verwijderd en alles aan het licht komt, al heeft ze mij gevraagd haar daar een handje bij te helpen. Tot die tijd blijft alles verborgen in een ondoorgrondelijk bad dat niets verraadt, niets prijsgeeft. 

Download PDF

'Boek van een adembenemende schoonheid. Werpt een scherp licht op de Nederlands-Indische menselijke verhoudingen. Groots, lezen! Wat betekent het om mens te zijn in de koloniale verhoudingen.'

Egbert, Boekhandel Voorhoeve

'Een prachtige historische roman.'

Nouveau

'Een aangrijpende roman.'

JAN Magazine

'Het dramatische levensverhaal van een trotse Javaanse vrouw die gemangeld wordt door de zeden in de kolonie Nederlands-Indië. Met het oog van een kenner geschreven - van binnenuit. Even verrassend als pijnlijk. Een verbijsterende geschiedenis die ons tot op de dag van vandaag raakt. Spannend en dondersgoed geschreven. Wat een talent.'

Adriaan van Dis