Boeken - Boek

Lichter dan ik

Dido Michielsen


Paperback, 272 p.
ISBN: 9789048845033 | € 21.99 | 03-09-2019
Ebook | ISBN: 9789048845040 | € 9.99

WINNAAR BOEKHANDELPRIJS 2020

Java, 1850. Isah groeit op in de kraton, het vorstenverblijf in Djokja. Haar levensloop lijkt daarmee vast te staan. Maar de eigenzinnige, jonge vrouw weet te ontsnappen aan de traditionele standenmaatschappij. Ze wordt huishoudster én minnares van een Hollandse officier en schenkt hem twee dochters. Wanneer hij hen verlaat, moet ze grote offers brengen om haar kinderen te zien opgroeien. Uiteindelijk beseft Isah dat ze haar eigen afkomst niet kan en ook niet wil verloochenen.

Ik ben de penulis
De schrijver

Tjanting, zo heet ik al zolang ik mij kan herinneren, dus jullie mogen mij ook zo noemen. Wat ooit de bedoeling van die bijnaam was, weet ik niet. Enige gelijkenis met een tjanting, een batikpen, kon ik tot voor kort niet bespeuren. Heeft mijn hoofd soms de bolle vorm van het koperen reservoir van een tjanting? Stroomt er warme was uit mijn mond? Maar misschien dat nu, op mijn vierenveertigste, de naam Tjanting wel van toepassing is. Je weet toch hoe batikken gaat? Een tjanting trekt lijnen met was, maakt onzichtbare figuren waar het verfbad geen greep op krijgt. De beeltenis komt pas in een later stadium tevoorschijn. Ik, Tjanting, ben de schrijver, maar verzin niets. Ik schrijf op wat Isah mij influistert en maak zinnen van haar woorden. Ik ben haar pen, haar vertaler, en leid haar gedachtestroom. Het zijn háár figuren, bloemen, vogels en planten, die vooralsnog onzichtbaar zijn. Dat is de bedoeling. Het is aan Isah te beslissen wanneer de was wordt verwijderd en alles aan het licht komt, al heeft ze mij gevraagd haar daar een handje bij te helpen. Tot die tijd blijft alles verborgen in een ondoorgrondelijk bad dat niets verraadt, niets prijsgeeft. 

Download PDF

'Deze roman beschrijft niet alleen de onderbelichte geschiedenis van de omgang van Nederlandse kolonisten met inheemse vrouwen maar in feite ook de gevolgen een patriarchaat in het algemeen. Het toont het schrijnende van een samenleving waarin vrouwen amper over hun eigen lot kunnen beschikken en aldus door mannen naar believen worden gebruikt, als inwisselbare objecten.'

**** de Volkskrant

'Dido Michielsen, zelf nazaat van een njai, heeft in Isah een geloofwaardig slachtoffer geportretteerd van zowel de koloniale als de autochtone Javaanse maatschappij. Daarmee vult zij knap de lege plek in die njai's vaak in de stambomen van Indische families hebben. Haar fictie-debuut is een indrukwekkende en ontroerende roman geworden.'

Hans Vervoort, Literair Nederland

'Een belangrijk boek.'

Nieuwsweekend, Lidewijde Paris

'Michielsen toont zich een rasverteller die met veel warmte, empathie, nauwkeurigheid en verbeelding het verhaal van Isah vertelt.’

Stefanie Schulte, boekhandel Het Leesteken

'Een indrukwekkende en ontroerende roman.'

Literair Nederland

'Verbijsterend. Een boek om nogmaals te lezen.' 

Ike Bekking, de Volkskrant

'Een krachtig testament van een veranderende wereld en een eigenwijze vrouw die daarbinnen haar eigen plek probeert te vinden.'

Opzij

'Knap is Michielsens stijl van schrijven: zuiver, beeldend, eerlijk. Terecht uit ze haar kritiek op het kolonialisme, maar ze doet dat niet rechtstreeks, maar via het bewogen levensverhaal van Isah, een van de boeiendste romanpersonages van de recente Nederlands-Indische literatuur. Haar boek is allesbehalve zwart-wit, ze geeft felle anti-koloniale gevoelens een even grote plek als de complexiteit van een inlandse die zelf ervoor kiest haar liefde te geven aan de koloniale machthebber. In de huidige tijd van keiharde en lijnrecht tegenover elkaar staande meningen is haar boek een weldaad, een prachtig monument van een zuivere toonzetting.'

Azië Magazine

'Een fascinerende, betoverende, prachtig geschreven historische roman. [...] Een boek om niet te missen.'

LeesKost

'Boek van een adembenemende schoonheid. Werpt een scherp licht op de Nederlands-Indische menselijke verhoudingen. Groots, lezen! Wat betekent het om mens te zijn in de koloniale verhoudingen.'

Egbert, Boekhandel Voorhoeve

'Een prachtige historische roman.'

Nouveau

'Een aangrijpende roman.'

JAN Magazine

'Het dramatische levensverhaal van een trotse Javaanse vrouw die gemangeld wordt door de zeden in de kolonie Nederlands-Indië. Met het oog van een kenner geschreven - van binnenuit. Even verrassend als pijnlijk. Een verbijsterende geschiedenis die ons tot op de dag van vandaag raakt. Spannend en dondersgoed geschreven. Wat een talent.'

Adriaan van Dis