Boeken - Boek

Inferno

Max Hastings


Paperback, 832 p.
ISBN: 9789048852673 | € 29.99 | 03-03-2020
Ebook | ISBN: 9789048852680 | €
Vertaling: Bookmakers

In Inferno - dat in de pers werd geprezen als meest complete geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog - beschrijft Max Hastings de wereldwijde impact van WO II. Tegelijkertijd heeft hij ook oog voor de aangrijpende gevolgen die de oorlog op het leven van individuen had. Het boek is een bijzonder intiem portret van de wereld in oorlogstijd door zijn gedetailleerde verhalen over de gewone mens - over soldaten, mariniers en vliegeniers; Britse huisvrouwen en Indiase boeren; SS-beulen, Japanse kamikazepiloten en de burgers van Leningrad.

Ook komen minder belichte onderwerpen uit de oorlog uitvoerig aan bod, zoals het conflict tussen de Sovjet-Unie en Finland en de Bengaalse hongersnood in 1943 en 1944. Inferno is elegant geschreven en sterk beargumenteerd maar bovenal biedt het boek een indrukwekkende, originele kijk op een van de belangrijkste en bloederigste gebeurtenissen van de twintigste eeuw.

Dit boek gaat in de eerste plaats over menselijke ervaringen. De Tweede Wereldoorlog ging alles te boven wat de mensen uit die tijd ooit hadden meegemaakt en velen van hen konden ook naderhand maar moeilijk onder woorden brengen wat er met hen was gebeurd. ‘De hel brak los’ was een veelgehoord cliché. Het is een uitdrukking die zo vaak wordt gebruikt in ooggetuigenverslagen van veldslagen, luchtaanvallen, moordpartijen en scheepsrampen dat ze latere generaties banaal in de oren is gaan klinken. Toch geven die woorden in een belangrijk opzicht de essentie weer van wat de strijd betekende voor de honderden miljoenen mensen die uit hun rustige, geregelde bestaan werden gerukt en vaak jarenlang beproevingen moesten doorstaan, die voor ten minste zestig miljoen van hen eindigden met de dood. Tussen september 1939 en augustus 1945 zijn als gevolg van dit wereldwijde conflict elke dag gemiddeld zevenentwintigduizend mensen omgekomen. Voor sommige overlevenden is hun gedrag tijdens de oorlog heel hun verdere leven bepalend gebleven voor hun positie in de samenleving, in goede of in slechte zin. Succesvolle strijders behielden een aureool dat hun een vooraanstaande positie bij de overheid of in het bedrijfsleven kon bezorgen. Het kon ook anders: dertig jaar na de Duitse capitulatie mompelde een veteraan van de Britse burgerwacht aan de bar van een Londense club nog over een vooraanstaand conservatief politicus: ‘Geen slechte kerel, die Smith. Jammer dat hij in de oorlog zijn snor heeft gedrukt.’ Een Nederlands meisje dat in de jaren vijftig opgroeide, merkte dat haar ouders al hun buren indeelden naar hun gedrag tijdens de Duitse bezetting.

Download PDF

'Een omvattend, indrukwekkend en leesbaar boek!'

De Leesclub van Alles