Boeken - Boek

Winston Churchill, vader van Europa

Felix Klos


Paperback, 416 p.
ISBN: 9789048834563 | € 22.50 | 13-06-2016
Ebook | ISBN: | € 9.99
Vertaling: Ruud van der Helm

Na de Tweede Wereldoorlog wist Winston Churchill één ding zeker: Europese eenwording zou de enige manier zijn om een vredig en veilig Europa te creëren. Nadat hij in juli 1945 de verkiezingen meedogenloos verloor, reisde Churchill het continent rond met zijn pleidooi over de noodzaak van een 'Verenigde Staten van Europa'.

Churchill lanceerde zijn Europese campagne tijdens zijn bezoek aan Zwitserland in september 1946. In 1947 stichtte hij de 'United Europe Movement', een invloedrijke Britse beweging die als doel had het idee van een verenigd Europa te populariseren. Onder druk van Churchill en zijn Europese Beweging werd in 1949 de allereerste politieke Europese institutie opgericht: de Raad van Europa.

In het eerste boek ooit geschreven over Churchill en Europa, gebruikt de jonge Oxford-historicus Felix Klos een schat aan niet eerder gepubliceerd materiaal om het fascinerende verhaal te vertellen van Churchills beslissende rol in de naoorlogse Europese eenwording. We volgen de Grand Old Man door de tuinen van Zwitserland, de gangen van Westminster, de paleizen van Den Haag, en de rokerige achterkamers van Straatsburg. We zien hem, duwend, trekkend, provocerend en overtuigend het politieke handwerk doen in dienst van wat hij hoopte dat zijn belangrijkste bijdrage aan de wereld zou worden: een permanente Pax Europaea.

Dit uiterst actuele boek is onmisbaar voor wie geïnteresseerd is in Churchill, de Europese Unie en de rol van Groot Brittannië in het Europese project. Keren de Britten in het komende referendum na zeventig jaar de Europese nalatenschap van de 'Greatest Briton' de rug toe?

Op dinsdag 19 september 1946 hield Winston Spencer Churchill een toespraak op de Universiteit van Zürich die de wereld veranderde. De speech markeerde het beginpunt van het naoorlogse proces van de Europese integratie en eff ende de weg voor het succesvolste ontwerp voor vreedzame samenwerking dat de wereld ooit heeft gekend: de Europese Unie. Voor Churchill zelf was deze toespraak een van de belangrijkste momenten in zijn leven en carrière. Na de verwoestingen van twee wereldoorlogen te hebben meegemaakt was dit zijn persoonlijk manifest, waarin hij – op 71-jarige leeftijd – zijn belangrijkste bijdrage aan de wereld wilde leveren: een permanente Pax Europaea.

Download PDF

'Klos geeft een nauwkeurige en uitgebreide weergave van het proces en met name van de inspanning van Winston Churchill om na de Tweede Wereldoorlog zijn visie van een verenigd Europa te realiseren. (...) Met de Brexit voor de deur een uiterst interessant boek (of beter een studie).' 

Geschiedenis.nl

‘Een fonkelend boek (…) Het toont heel overtuigend hoe Churchill een naoorlogse unie van Europese staten bepleitte, waarin hij een leidende rol voor Groot-Brittannië weggelegd zag.’

The Guardian

'Winston Churchill, vader van Europa gaat over het verleden, maar je denkt doorlopend aan de actualiteit. (...) Felix Klos vertelt in zijn briljant geschreven boek het verhaal over Churchill als 'vader van Europa' (...) Niet eerder is zo duidelijk beschreven dat hij niet alleen tijdens zijn premierschap in de bezettingsjaren, maar ook in de jaren daarvoor en daarna zich heeft ingezet om tot een gemeenschappelijk Europees beleid te komen. ****

Het Parool

'Klos heeft een fraai overzicht op tafel gelegd, dat zeker zijn nut heeft in het debat over Europa.'

Reformatorisch Dagblad

'De jonge Oxford-historicus Felix Klos [gebruikt] een schat aan niet eerder gepubliceerd materiaal uit tal van archieven om het fascinerende verhaal te vertellen van Churchills beslissende rol in de naoorlogse Europese eenwording. (...) Felix Klos schreef een vernieuwende, rijk gedocumenteerde en goed geschreven studie over een belangrijk onderwerp en aspect van Churchills indrukwekkende politieke carrière.'

Tijdingen uit Leuven

In Wintston Churchill, vader van Europa laat Felix Klos overtuigend zien dat [het beeld dat Johnson schetst] een leugen is. Sterker nog: hij maakt duidelijk dat Churchill een cruciale rol heeft gespeeld bij de Europese eenwording.

Historisch Nieuwsblad

'Felix Klos schetst in zijn boek een treffend beeld [van Winston Churchill] dat weinig mensen kennen, ook de Britten niet.'

Dagblad van het Noorden

'Klos lardeert zijn  historische studie met knappe beschrijvingen en annekdotes over onder meer Churchills voorkeur voor champagne.'

Standaard der Letteren

Felix Klos over Brexit

 Felix Klos is samen met voormalig correspondent voor het Verenigd Koninkrijk Hieke Jippes te gast bij Van Liempt Live, en geeft zijn visie op het Britse Brexit-referendum.