Boeken - Boek

Passendale

Nick Lloyd


Paperback, 512 p.
ISBN: 9789048827398 | € 34.99 | 22-05-2017
Ebook | ISBN: 9789048827404 | € 9.99

Meeslepende geschiedschrijving over de gruwelijkste en meest zinloze veldslag van de twintigste eeuw

Passendale. De naam van een klein, ogenschijnlijk onbeduidend Vlaams dorpje dreunt tot in de eenentwintigste eeuw door als de ultieme uitvoering van een zinloze slachtpartij op industriële schaal. In de zomer van 1917 vielen er in dit hoekje van België meer dan 500.000 slachtoffers, die waren gedood, verwond, verminkt, vergast, verdronken of bedolven onder de aarde.

Honderd jaar na dato wekt militair historicus Nick Lloyd deze epische veldslag aan het Westelijk Front op indringende wijze tot leven. Aan de hand van zowel Britse als Duitse bronnen brengt hij als eerste historicus het onthutsende feit aan het licht dat de Britten de slag bij Passendale gewoon hadden kunnen winnen. Maar de opmars van de Britse troepen werd ondermijnd door hun eigen opperbevel, dat verblind door hoogmoed vasthield aan een rampzalige tactiek. Dat leverde een vertrouwde uitkomst op: een patstelling.

Lloyd maakt duidelijk dat een loopgravenoorlog niet per definitie vergeefs was en dat een Britse overwinning bij Passendale wellicht een vroeg einde van de oorlog had betekend, wat honderdduizenden, zo niet miljoenen levens had gespaard. Passendale is een meeslepend verhaal over heldendom en dwaasheid, en bovendien een essentiële aanvulling op de literatuur over de Eerste Wereldoorlog.

‘Mijn God, hebben we echt mensen daarin laten vechten?’


Deze woorden sprak Sir Launcelot Kiggell , een hoge stafofficier op het Britse GHQ, het centraal hoofdkwartier, tijdens zijn bezoek aan het slagveld bij Passendale, en ze behoren tot de beruchtste uitspraken uit de krijgsgeschiedenis. De treffende uitspraak, geschokt en vol afgrijzen, lijkt de weerzinwekkende wijze waarop tussen 1914 en 1918 werd gevochten volmaakt samen te vatten en geeft aan hoe ‘kasteelgeneraals’, achteloos op het misdadige af en zonder enig benul van de omstandigheden aan het front, een generatie van jongemannen een smerige en gruwelijke dood in stuurden. Dit verhaal dook voor het eerst op in Basil Liddell Harts The Real War, dat in 1930 verscheen. Het was een explosief exposé van de Grote Oorlog, geschreven door een van de meest vooraanstaande militair theoretici. Kiggell werd zelf niet genoemd (Liddell Hart onthulde de naam pas na Kiggells dood in 1954), want de auteur verwees naar een ‘hooggeplaatste offi cier op het ghq die voor het eerst een bezoek bracht aan het front’: Toen de auto de zompige randen van het strijdtoneel naderde werd hij steeds onrustiger en uiteindelijk barstte hij in tranen uit en riep: ‘Mijn God, hebben we echt mensen daarin laten vechten?’ Waarop zijn metgezel antwoordde dat het terrein er verderop nog veel slechter bij lag. De uitroep mocht zijn inborst sieren, maar toonde wel aan op welke misvattingen en onvergeefl ijke onwetendheid zijn ontembare ‘aanvalsbelustheid’ gebaseerd was geweest.

Download PDF

'In zijn grondige beschrijving van de slag, toont ons de Britse militaire historicus Nick Lloyd, alle aspecten van de slag aan. [...] Lloyd vertelt ons de geschiedenis van de Derde Slag om Ieper vanuit het standpunt van de politici, de generaals en de manschappen die lichting na lichting in de slag geworpen werden. Het zijn dikwijls aangrijpende passages.'

Kunsttijdschrift Vlaanderen

'Lloyd is een vakman. Hij brengt een nieuwe visie op de Slag bij Passendale, die natuurlijk zinloos en onbeschrijflijk is in humanitair opzicht, maar wel een soort innerlijke logica kende.'

Nederlands Dagblad

Nick Lloyd reikt nieuwe inzichten aan over de Slag bij Passendale.' ****1/2

De Morgen

'De Londense historicus Nick Lloyd bijt zich vast in de veldslag om het kleine Vlaamse dorp en vertelt in meer dan vierhonderd bladzijden een meeslepend verhaal. Op basis van bronnenonderzoek beweert hij dat de slag wel degelijk de oorlog had kunnen beslechten en niet zinloos was, maar dat heldenmoed verweven werd met dwaasheid.'

Kerk en Leven

'Aan de hand van persoonlijke verslagen, brieven, memoires, officiële rapporten en oorlogsdagboeken van beide partijen brengt Nick Lloyd een meeslepend verhaal over heldendom en dwaasheid, en komt hij tot de onthutsende conclusie dat de Britten de slag hadden kunnen winnen. Een overwinning die wellicht ook een vroeg einde van WO I had betekend...'

Krant van West-Vlaanderen

'Door het deskundige bronnenonderzoek en het gebruik van bronnen van beide strijdende partijen is Passendale: Ieper 1917 een degelijke, objectieve studie naar een veldslag die de gruwelijkheid van oorlog op huiveringwekkende wijze illustreert. De schrijver geeft een goed onderbouwde uitleg over het waarom van al het uitputtende geploeter en bloedvergieten in de Vlaamse modder en doet daarmee recht aan het onvoorstelbare leed dat aan beide kanten van de frontlijn geleden werd.'

Historiek

'Militair historicus Nick Lloyd nam de beruchte slag onder de loep in dit nieuwe werk en kwam daarbij tot enkele verrassende conclusies' ****

De Zondag

'Met veel empathie reconstrueerde de Britse oorlogshistoricus Nick Lloyd de beroemdste slag uit WOI, die aan 300.000 militairen het leven kostte. De door hem beschreven incompetentie van de legerleiding is ronduit schokkend. Een knappe recontstructie.'

NRC

‘Lloyd bekrachtigt zijn positie tussen de beste jonge WO1-historici met dit uitvoerig gedocumenteerde en overtuigend gepresenteerde analyse van de nog immer controversiële slag bij Passendale in 1917.’

Publishers Weekly

'Nick Lloyd hoort bij de beste historici op het gebied van de Eerste Wereldoorlog.'

Publishers Weekly